Borulardan geçen akıcı , yanıcı , gıdasal vb. maddelerin soğuma ve ısınmasını engelleyerek korunmasına yardımcı olur ve enerjiden tasarruf edilir.